Inleiding

Welkom bij de PreZero trainingsmodule Veiligheidsfilms. In deze films leer je welke regels en werkinstructies er zijn en hoe je je werk veilig en vakkundig uitvoert. Ook krijg je informatie over de verschillende voertuigen en werkzaamheden.

Elke veiligheidsfilm sluit af met een toets met 10 testvragen. Pas als je geslaagd bent voor de toets, mag je de betreffende werkzaamheden uitvoeren.

Voor het registreren van je persoonlijk toetsuitslag hebben we je naam (zoals in je identiteitsbewijs), geboortedatum, werkgever, functie en PreZero werklocatie nodig. Deze gegevens slaan we samen met je eindscore op. Uiteraard bewaren we je persoonsgegevens zorgvuldig en gebruiken deze alleen om te kunnen aantonen dat je juist geïnstrueerd bent. We bewaren deze gegevens gedurende de periode dat je werkzaam bent bij PreZero en na uitdiensttreding bewaren we deze gegevens nog zeven jaar. Daarna worden ze vernietigd.